Kurs i teknisk klatring

Teknisk klatring (3 dager):

 

 

Målgruppe

  • Deg som har et ønske om å klatre bratte fjellvegger der friklatring ofte ikke er noe alternativ
  • Deg som ønsker å bli god på å plassere egne sikringer i fjellet

Krav til deg

  • Etablert klatrer på egne sikringer eller etablert sportsklatrer
  • Ha eget personlig utstyr samt egne fjellsikringsmidler
  • Utstyr til teknisk klatring lånes på kurset

Antall deltakere

  • Minimum 2/maximum 4

Pris/dato

  • Se under fanen terminliste/pris

Kursprogram:

 

 

 

Teknisk klatring er en klatreform der du belaster sikringsmidlene for å skape oppdrift. Ved å benytte taustiger og spesielle sikringsteknikker kan komplisert terreng forseres og bratte fjellvegger bestiges. Ved å klatre teknisk kan det nesten umulige gjøres mulig. Det hele blir en form for "anleggsvirksomhet" som kan løfte deg opp i spektakulære og luftige posisjoner der mestringsfølelsen får en ny dimensjon. Teknisk klatring gjør deg istand til å klatre linjeføringer som normalt ikke kan klatres i fri (klatring bare med hender og føtter).

 

Tema på kurset;

 

- Utstyrskjennskap

- Ulike sikringsmetoder (bankebolter, sky-hooks, bird-beaks, bat-hook, konvensjonelle sikringsmidler)

- Tauteknikk

- Stigeteknikk

- Klatreteknikk

- Heising

- Jumarering

- Port-a-ledge

- Risikoreduserende tiltak

 

Kurset går i sin helhet utendørs på egnet klatrefelt. Hensikten er å gi deg en innføring i teknikker og utstyr benyttet i forbindelse med teknisk klatring slik at du blir selvstendig og kan fortsette aktiviteten på en effektiv måte. Deltakernes forutsetninger og erfaring vil være med på å bestemme hvor langt vi kommer på disse tre dagene, men målsettingen er at alle skal bli fortrolig med hva teknisk klatring er og hvordan denne klatreformen utøves.