Skredkurs

Skredkurs (3 dager):

 

 

Målgruppe

  • Friluftsinteresserte som ferdes i eller ved fjellet vinterstid.
  • Jegere, turgåere, skikjørere, klatrere, påsketurister og scooterkjørere.
  • Yrkesgrupper med ansvar for innstallasjoner i fjellet.

Kurskrav

  • Ingen krav til forkunnskaper.
  • Vant til å være utendørs vinterstid.
  • Må ha minimum fjellski, spade og søkestang

Antall deltakere

  • Minimum 3/maximum 6

Pris/dato

  • Se under fanen terminliste/pris

Kursprogram:

 

 

 

De fleste som ferdes i vinterfjellet ønsker å kunne gjøre dette på en så trygg måte som mulig. Med snøfall, vind og varierende terreng, vil skredfare eksistere i større eller mindre grad gjennom hele vinteren. For at ferden i terrenget skal være trygg er det noen grunnleggende prinsipper du må kunne. Skredkurset vil gi deg et innblikk i noen av disse. Et skredkurs over 3 dager vil gi deg innsikt og grunnlag for lettere å forstå skredproblematikken, men vil aldri gjøre deg utlært. Du må selv benytte kunnskapen over tid for å skape erfaring og overskudd.

 

Tema kurset skal fokusere på;

 

* Hva gir skredfare?

* Turplanlegging og kartstudie

* Hvordan lese en skredvarsling og hvordan forstå værhistorikk.

* Filtervurderinger (3x3)

* Skredfarevurdering

* Terrengforståelse

* Risikoreduserende tiltak

* Kameratredning

 

Kurset går over en ettermiddag inne og to fulle dager i terrenget. Ettermiddagen inne vies målsetting med kurset og forventninger samt grunnleggende skredlære, skredvarsling, kartstudie og turplanlegging. Før hver tur ute vil vi legge en grundig turplan basert på kunnskapen gitt denne ettermiddagen. De to dagene ute i terrenget blir praktisk rettet der vi beveger oss i det terrenget vi har laget en turplan for. Gjennom disse to dagene vil de ulike problemstillingene knyttet til skred bli belyst, diskutert og testet. Det er viktig med aktiv deltakelse gjennom hele kurset.