Tinderangle kurs

Tinderanglekurs (2 dager):

 

 

Målgruppe

  • Fjellvandrere som ønsker å kunne ta seg trygt opp og ned fra de mer høyreiste tindene.
  • Deg som er glad i å gå på fjelltopper, men føler at du mangler kunnskap for å legge ut på egen tur.

Krav til deg

  • Normalt god form.
  • Glad i å være på fjelltur.
  • Må ha fjellsko med tverrstiv såle (Vibram)
  • Nødvendig annet utstyr lånes for kurset.

Antall deltakere

  • Minimum 2/maximum 4

Pris/dato

  • Se under fanen terminliste/pris

Kursprogram:

 

 

 

Hensikten med et kurs i tinderangling er å gi deg en innføring i hva som kreves for å ta deg trygt opp og ned fra tinder som gjerne krever litt bruk av tau eller der riktige vegvalg er nødvendig. Rundt om i Norge er det en rekke tinder som blir utilgjengelige fordi det kanskje er en kort, men utsatt passasje som hindrer adkomsten. Ved å kunne noen grunnleggende tauteknikker og terrengforståelse kan du sitte med nøkkelen til toppen. Kurset er ikke et klatrekurs, men en bevisstgjøring av risikoreduserende tiltak og en innføring i disse.

 

Tema for kurset;

 

- Kartstudie

- Terrengforståelse og vurdering av fjellets beskaffenhet

- Nedfiring/rapellteknikk

- Tauteknikk og sikring av utsatte passasjer

- Risikovurdering og konsekvensanalyse

- Gruppedynamikk

- Forstå egen begrensning

- Tempo og vandremønster

- Førstehjelp i fjellet

 

 

 

Kurset vil i sin helhet foregå ute der vi legger opp to ulike fjellturer med et klart preg av tinderangling. Det blir to lange dager i fjellet der situasjoner underveis skaper naturlige auditorier og læringsatmosfærer. Det skal på begge dagene skapes tid og rom nok til at du som deltaker vil få praktisert alle temaene enten gjennom praktisk øving eller gjennom gode diskusjoner. Målsettingen er at du etter disse to dagene skal sitte igjen med en kunnskap som gjør deg til en tryggere tindevandrer.